Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER PRIVATE

På denne side vil du finde vores handelsbetingelser for private og erhvervskunder. Handelsbetingelserne for erhverv finder du nederst på siden.
Handelsbetingelser – private
Betaling og Levering:
Forsendelsesomkostninger:
Transportskader:
Ekspeditionsfejl og modtagelseskontrol:
Reklamationsret:
Klageadgang:
Emballering:
Generelle betingelser:
Ansvarsbegrænsning og forbehold:
Fortrolige oplysninger:
Alder:
Lovvalg:

Handelsbetingelser:
1.    Betaling og Levering:
Alle anførte priser er i danske kroner inkl. 25 % moms og ab lager. Til vareprisen tillægges forsendelse efter gældende regler – se ordrebekræftelse og efterfølgende faktura. Ved bestilling og betaling via vor betalings-portal inden kl. 13.00 sendes varen så vidt muligt samme dag. Ved køb af ikke afmonterede dele kan forsendelse først ske efterfølgende arbejdsdag. Ved betaling med betalingskort (f.eks. dankort) eller kreditkort via internettet trækkes beløbet først når varen afsendes fra Nordfyns Autogenbrug ApS. Ved normale omstændigheder er leveringstiden 2-3 dage.

2.    Forsendelsesomkostninger:
Nordfyns Autogenbrug ApS sender pakker med Post Danmark eller fragtmand.

3.    Transportskader:
Bemærk: Det er altid modtageren, som skal reklamere ved transportskader! Undersøg straks ved modtagelsen af dine varer om emballagen har lidt overlast og om indholdet er intakt. Ved skade skal du omgående henvende dig til det transportselskab, der har haft ansvaret for transporten. Skjulte skader skal anmeldes senest dagen efter modtagelsen af varerne. BEMÆRK du skal IKKE kvittere for modtagelsen, hvis varerne ser ud til at være skadet under transporten. Nordfyns Autogenbrug ApS har ikke mulighed for at kræve erstatning for transportskader, hvis du blot returnerer varerne til os. Vi erstatter derfor IKKE sådanne varer.

4.    Ekspeditionsfejl og modtagelseskontrol:
Hvis det leverede ikke svarer til ordrebekræftelsen, skal Nordfyns Autogenbrug ApS have besked inden 8 dage efter modtagelsen af varerne, da det ellers vanskeliggør efterforskningen. Bliver Nordfyns Autogenbrug ApS ikke kontaktet indenfor 8 dage, betragtes ordren som korrekt leveret. Kunden skal kontrollere, at de leverede varer er i overensstemmelse med de bestilte varer, inden de monteres eller sendes til maler. Nordfyns Autogenbrug ApS refunderer ikke ekstra omkostninger i forbindelse med montering/demontering eller maling af fejlleverede eller fejlbestilte varer.

5.    Reklamationsret:
Ved reklamation, kontaktes Nordfyns Autogenbrug ApS. Der oplyses årsagen til reklamationen og efter aftale repareres varen eller sendes retur til: Nordfyns Autogenbrug ApS, Søndergårdsvænget 13, 5450 Otterup  Der skal specielt gøres opmærksom på, at eventuelle udbedringsarbejder aldrig påbegyndes, før de er accepteret af sælger. Ved forbrugerkøb har man 2 års reklamationsret. Hvilket betyder at går varen i stykker inden for to år efter købet, kan man klage til firmaet. De første 6 måneder gælder formodningsreglen, hvilket betyder at bevisbyrden ligger hos sælger. Efter de første 6 måneder er det kunden der skal bevise, at varen var i stykker da handlen blev indgået. Da alle varerne er unikke, der findes ikke 2 ens brugte reservedele mht. stand, årgang og km. kan man ikke forvente at få en vare ombyttet, men Nordfyns Autogenbrug ApS bestræber sig på at løse alle reklamationer til kundens bedste. Reklamationssager vil blive behandlet hurtigst muligt. Reklamationsretten gælder kun fejl og mangler, der fandtes på varen ved leveringen, og omfatter ikke løsdele, der medfølger uden beregning. For motorer er som løsdele at regne: kobling, turbo, brændstofpumpe, vandpumper og dysser. Monteringsvejledning medfølger ikke. Der medfølger motorcertifikat på brugte motorer, som bør læses inden monteringen. Alle motorer er påmonteret varmesensorer hvis indikator smelter, hvis motoren overophedes. Dette kan f.eks. ske ved konkurrencekørsel eller mangelfuld vedligeholdelse, f.eks. ved kørsel uden vand eller olie. Er varmesensorens indikator smeltet bortfalder reklamationsretten. Fortrydelsesret Der er 14 dages fortrydelsesret for alle varer, som er bestilt på internettet. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen udleveres til kunden. Varen skal returneres i samme stand og mængde. Købet kan fortrydes ved at nægte modtagelse, ved returnering eller ved indlevering til Nordfyns Autogenbrug ApS, Søndergårdsvænget 13, 5450 Otterup

6.    Klageadgang:
Hvis du ønsker at klage over dit køb skal du kontakte os på 64 82 50 82 eller her. Hvis du efter opkaldet ikke er tilfreds og stadig ønsker at klage, kan du indgive en klage til Konkurrence og Forbrugerstyrelse såfremt betingelserne for en klage er opfyldt.
Konkurrence og Forbrugerstyrelsen:
Carl Jacobsens vej 35, 250 Valby, telefon: 41 71 50 00.
Hvis du ønsker at læse mere om dine klagemuligheder, kan du gøre dette her: http://www.kfst.dk/Forbrugerforhold/Klageforhold/Forbrugerklagernaevnet-efter-1-oktober-2015

7.    Emballering:
Reservedele kan være meget følsomme overfor stød og statisk elektricitet, så korrekt emballering er nødvendig. Hvis du på nogen måde er i tvivl om, hvordan en vare skal emballeres korrekt, så kontakt os inden du sender varen. I yderste tilfælde kan en kunde gøres erstatningspligtig, hvis en vare sendes uforsvarligt.

8.    Generelle betingelser:
Alle kontrakter med Nordfyns Autogenbrug ApS indgås på dansk.

9.    Ansvarsbegrænsning og forbehold:
Der tages forbehold for prisstigninger, force majeure, afgiftsændringer, valutaændringer, udsolgte/udgåede varer og tastefejl. Nordfyns Autogenbrug ApS påtager sig intet ansvar som følge af købers retsforhold overfor tredjemand. I det omfang Nordfyns Autogenbrug ApS er ansvarlig overfor køberen, er Nordfyns Autogenbrug ApS ansvar begrænset til direkte tab og omfatter således ikke indirekte tab, såsom følgeskader, tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, omlakering, monterings- og demonteringsomkostninger med mere. Nordfyns Autogenbrug ApS påtager sig intet ansvar for, at produkter købt hos Nordfyns Autogenbrug ApS, virker sammen med produkter købt andetsteds. Ved evt. reklamationsreparation hvor fejlen viser sig at være inkompatibilitet mellem produkt købt hos Nordfyns Autogenbrug ApS og et produkt købt hos en anden forhandler, vil varen blive betragtet som 100 % O.K. og vil blive behandlet efter vore reklamationsbestemmelser.

10.    Fortrolige oplysninger:
Dine oplysninger – navn, adresse, telefonnummer og e-mail – bruger vi kun til at sende din vare og informere dig, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå. Efter endt bestilling og betaling modtager du en ordrebekræftelse via e-mail. Dette er din bekræftelse på at sagen er registreret i vort system. Nordfyns Autogenbrug ApS hverken videregiver eller videresælger disse oplysninger til 3.die-mand, ligesom vi ikke efterfølgende anvender disse oplysninger til udsendelse af reklamemails (såkaldt SPAM). Kreditkort informationer gemmes IKKE af Nordfyns Autogenbrug ApS.

11.    Alder:
Ved bestilling af varer/tilbud bekræfter man, at man er 18 år eller derover.

12.    Lovvalg og værneting:
Enhver tvist afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole. Evt. retssager vedr. det leverede skal foregå i sælgers retskreds.

HANDELSBETINGELSER ERHVERV

Handelsbetingelser erhverv

BETALING/LEVERING
EKSPEDITONSFEJL SKAL REKLAMERES INDEN 8 DAGE
TOPSTYKKER
REKLAMATION
VARE-RETURNERING RETURNERING AF VARER ACCEPTERES KUN EFTER FORUDGÅENDE AFTALE MED SÆLGER.

1.   BETALING/LEVERING
Alle priser er uden moms og Ab-lager.
Vi forbeholder os ret til prisændringer uden varsel.
Betalingsbetingelser fremgår af faktura forsiden.
Ret til ændringer forbeholdes.
Ved overskridelse af betalingsfristen debiteres rente med 2 % pr. påbegyndt måned.
Ret til ændringer forbeholdes.
Alle forsendelser sendes med fast fragtpris, ifølge fragttariffen fastsat af transportørerne.

1.   EKSPEDITONSFEJL SKAL REKLAMERES INDEN 8 DAGE
Husk at kontrollere rigtigheden af den leverede vare, da der ikke betales for eventuel omskiftning eller lakering af en eventuelt forkert leveret vare, da de fleste bestillinger sker pr. telefon og kan være årsag til eventuelle fejl og misforståelser.
Brugte reservedele skal inden montering kontrolleres for eventuelle fejl og mangler.
Motorer + Top er monteret med varmecensor, der ved overophedning smelter, hvilket kan få betydning ved eventuelle reklamationer.
Motor og Gearkasse bliver altid afsendt uden olie.
Returmotorer og gearkasser skal være aftappet for olie. Evt. oliespild vil være afsenders ansvar og vil være erstatningspligtig.

2.   TOPSTYKKER
Følgende SKAL kontrolleres inden montering af topstykke:
– Kontrolleres for revner (evt. trykprøves).
– Kontrolleres for skævheder (evt. plan slibes).
– Evt. ventiler kontrolleres (evt. slibes).
– Evt. knastaksel/vippearme m.m. kontrolleres.
– Evt. dyser og el komponenter kontrolleres.
– Topstykket rengøres ud- og indvendigt inden montering. Ovenstående kontrol foretages på købers regning, såfremt andet ikke er aftalt. Trykprøvning betales af sælger såfremt topstykket er defekt, dog max kr. 500,-. Monteres topstykket uden trykprøvning, dækkes arbejdsløn ikke ved reklamation.

3.   REKLAMATION
Hvis der er andet end 6 måneders reklamations-/ombytningsret uden betalt arbejdsløn vil dette fremgå af faktura forsiden.
VED REKLAMATIONER SKAL SÆLGER GODKENDE REKLAMATION INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDES, ELLERS BORTFALDER REKLAMATIONSRETTEN.
Al reklamation vedr. forsendelse skal anmeldes til befragter ved modtagelse af varen, ellers er der ingen reklamationsret. Vi forbeholder os ret til, så vidt muligt at udvælge reparatør, hvor reklamation vil blive udbedret, med reservedele leveret af sælger.
Reklamationssager vil blive behandlet hurtigst muligt, men vi beder om, at der udvises tålmodighed da reklamationer som regel inddrager tredje part.

4.   VARE-RETURNERING
Returnering af varer accepteres kun efter forudgående aftale med sælger. Returnering som accepteres krediteres til den debiterede netto købspris mod eventuelle fradrag. Forudsætninger:
a) Angivelse af fakturanummer og navn på den person der har godkendt, at returnering kan finde sted.
b) Varen leveres i samme stand som den er modtaget.
c) Francoforsendelse til vort lager. d) Varen skal returneres inden 14 dage.
Evt. fradrag:
1) Der beregnes et ekspeditionsgebyr på 20 % dog min. 50,- kr. + moms.
2) Elektronikdele, elektronikbokse m.v. tages kun retur med et fradrag på 50 %.
3) Hjemtagne eller specielt afmonterede dele tages ikke retur.